073 МЕНЕДЖМЕНТ

Завантажити презентацію з описом спеціальності Ви можете за цим посиланням: МЕНЕДЖМЕНТ_2018

Термін навчання за програмою підготовки бакалавра –  4 роки.

Кафедра проводить підготовку магістрів на базі повної і базової вищої освіти терміном – 1 рік 4 місяці.

Кафедра має аспірантуру.

Спеціаліст з менеджменту отримує глибокі економічні знання, формувати нове економічне мислення, адекватне ринковим відносинам, аналізувати реальні економічні процеси та приймати обґрунтовані управлінські рішення економічних проблем, володіти комплексною системою економічного аналізу на базі використання економіко-математичних методів.

Професійна діяльність бакалавра з менеджменту  полягає у:

 • створенні власної справи;
 • реалізації загальних функцій управління через здійснення адміністративних, операторських та евристичних методів;
 • прийнятті оперативних рішень у межах своєї компетенції, функціональній та інформаційній підготовці проектів рішень;
 • оперативному управлінні первинними підрозділами, лінійними (основна діяльність) або функціональними, а також самостійними організаціями, які переважно не мають апарату управління;
 • керівництві підлеглими, компетенція яких не вища за компетенцію технічних службовців чи молодих спеціалістів.

Основні напрями професіональної діяльності – інформаційно-аналітична, організаційно-управлінська та адміністративно-господарська.

Професійна діяльність магістра зі спеціальності “Менеджмент” полягає у:

 • реалізації загальних функцій управління;
 • прийнятті тактичних та стратегічних рішень;
 • управлінні первинними підрозділами (кадри, постачання і збут, тощо), а також самостійними організаціями на всіх стадіях їх життєвого циклу.

Фахівець з напряму „Менеджмент” може займати такі посади:

–        керівник підприємств, фірм та організацій;

–        керівник фінансових, бухгалтерських та економічних підрозділів;

–        керівник підрозділів кадрів та трудових відносин;

–        менеджер із досліджень та розробок;

–        менеджер із питань комерційної діяльності;

–        фахівець у галузі праці та зайнятості;

–        фахівець у галузі маркетингу, ефективності підприємства та раціоналізації виробництва.

Для вступу на 1 курс денної (заочної) форми навчання необхідно подати такі документи:

– для бакалавра:

 1. 2 ксерокопії паспорту;
 2. 2 ксерокопії ідентифікаційного коду;
 3. 6 фотокарток 3*4;
 4. медична довідка 086-У (денне)
 5. атестат та додаток до атестату (+ 2 копії);
 6. сертификати ЗНО
  – Укр. мова та літ.(від 100 балів); Математика (від 100 балів.); одна з двох дисциплін за вибором Іноземна мова або Географія (від 100 балів):

– для вступу на старші курси (на підставі диплом Молодшого спеціаліста):

 1. 2 ксерокопії паспорту;
 2. 2 ксерокопії ідентифікаційного коду;
 3. 6 фотокарток 3*4;
 4. медична довідка 086-У (денне)
 5. сертификат ЗНО
  – Укр. мова та літ.(від 100 балів)

– для магістратури

 1. 2 ксерокопії паспорту;
 2. 2 ксерокопії ідентифікаційного коду;
 3. 6 фотокарток 3*4;
 4. медична довідка 086-У (денне)
 5. диплом  та додаток бакалавра (спеціаліста) + 2 копії
 6.  сертификат ЗНО – Іноземна мова (від 100 балів)  (!!! лише якщо ви не маєте диплому спеціаліста або магістра з будь-якої спеціальності і вступаєте на базі диплому бакалавра)

Розмір оплати за навчання:  (уточнюйте)

Контакти:

доц. кафедри Менеджменту Федорова Юлія Володимирівна

099-49-032-94, 097-28-53-123

каф.Менеджменту УІПА (к.125/4 корпус),