Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук проводиться щорічно з метою активізації наукової роботи студентів і студенток. Основними завданнями конкурсу є:

  • виявлення та розвиток обдарованих студентів, сприяння реалізації їх здібностей;
  • стимулювання творчого самовдосконалення студентської молоді;
  • формування творчого  покоління молодих науковців та практиків для
  • різних галузей суспільного життя;
  • пропаганда досягнень науки, техніки та інноваційних технологій;
  • активізація науково-дослідної роботи студентів;
  • формування команд для участі в міжнародних олімпіадах, конкурсах, турнірах.

Конкурс оголошується на початку кожного навчального року наказом Міністерства освіти і науки України.  Перший тур конкурсу  проводиться  в академії у жовтні – грудні. Студенти і студентки факультету ЕУОТ подають  роботи  на  розгляд конкурсних комісій із таких галузей знань: історичні науки, українська мова та література (у т.ч. методика їх викладання), гендерні дослідження, політичні науки, економіка  та управління підприємствами, економіка природокористування і охорони навколишнього середовища, менеджмент організацій і адміністрування.

Конкурсні комісії  відбирають не більше трьох наукових робіт із кожної галузі науки  та надсилає їх галузевим конкурсним комісіям  у строк, визначений наказом Міністерства освіти і науки України.  Другий тур  конкурсу  проводиться  у базових  вищих навчальних закладах у два етапи:

перший етап  – заочний  (рецензування робіт);

другий етап – очний (науково-практична конференція).